Fortfarande 2018 uppvisar klubben antidemokratiska värderingar och ett sektliknande beteende. Se här

 

Varning!

Du som är intresserad av husbilar och funderar på att gå med i någon klubb eller annat informationsforum på nätet bör känna till följande:

Den helt nätbaserade klubben Husbilsklubben.se utger sig för att vara en idéell förening med demokratiskt vald styrelse. Dessvärre har det visat sig att så inte är fallet. Styrelsen med dess webbadministratörer bevakar hemsidan dygnet runt och alla inlägg som frågar efter vad klubbens tillgångar används till blir omedelbart censurerade (modererade) och utestängs. Det har visat sig att denna grupp av uteslutna sannolikt nu ligger på tresiffrigt tal.

"Klubbens" pengar, över en miljon kronor i medlemsavgifter varje år används till att berika styrelsen och webbansvariga och till viss del en årsmötessammankomst men som främst betalas av deltagarna själva. Hittills har klubben åstadkommit ytterst lite positivt för husbilsintresserade i landet. Klubben försöker inte på något sätt att aktivt påverka utvecklingen i landet för husbilsresenärerna.

Alla legitima frågor om klubbens verksamhet stoppas av webbadministratörerna och den stora skaran av medlemmar hålls helt ovetandes om vad som sker. Husbilsklubben är bojkottad av alla andra organisationer och ses som en skam av friluftslivets utövare i landet.

Deras forumregler ger ett uttalat odemokratiskt förhållningssätt där "klubbens" webbadministration görs till diktatorer med oinskränkt censurrätt.

Citat ur forumreglerna: "Administrationen av Husbilsklubben.se har genom styrelsens delegering rätt att radera, redigera, flytta eller stänga ett ämne som strider mot dessa forumregler eller som anses nödvändiga av administrativa skäl. Förtal av eller protester mot Husbilsklubben.se, styrelsens eller HBK-web´s arbete i Forumet kan medföra omedelbar avstängning."

Läs mer på www.husbilsforumet.se

.. och här för att se hur odemokratiskt ett årsmöte genomförs samt ovilja till förändringsarbete

http://www.husbilsklubben.se/forums/t69700/

 

PS. För att försöka visa på populariteten av husbilsklubbens hemsida har man också en starkt missvisande räknare

som visar ett på tok för stort besökarantal.

Söker man officiella uppgifter på nätet så är den rätta bilden denna:

husbilsklubben.se is located at the IP 83.168.204.240 It is visited by approximately 109 visitors daily and is ranked at 1,237,603 among websites in terms of number of visitors.

Detta är historien bakom bildandet av Husbilsklubben.se

(Citat från en av de som var med om att städa upp efter skandalerna runt MHCS /Motor Home Club of Sweden/ )

Då och då kommer frågan upp om samarbete mellan MHCS (Motor Home Club of Sweden) och HBK, varför MHCS inte vill samarbeta osv.
2006 tappade MHCS medlemmar förtroende för sittande styrelse p.g.a. avstängningar från forumet, revisorerna fick inte ta del av alla begärda handlingar, skattetekniska problem m.m.
Ovanstående resulterade till en extrastämma november 2006 i Husqvarna.
På extrastämman var sittande styrelse valbar men medlemmarna valde en interimstyrelse fram till ordinarie årsmöte.
Direkt efter extrastämman åkte den styrelse som inte blev omvald till Kaxholmen och bildade Husbilsklubben.se.
Noterbart är att www.husbilsklubben.se registrerades i september månad, alltså två månader innan extrastämman.
Den nya interimstyrelsen hade omgående konstituerande möte samt första ordinarie styrelsemöte i Husqvarna.
Tücsi Wedberg valdes till ordförande och jag Lasse Holmström till vice ordförande. På första styrelsemötet fick jag (Lasse) uppdraget av styrelsen att vara webadmin för MHCS hemsida. För att kunna utföra uppdraget kontaktade jag (Lasse) personer som ansvarat för MHCS hemsida tills extrastämman för att få administatörsbehörigheten. Tyvärr fick jag aldrig uppgifterna trots påstötningar.
I nästan två månader kunde MHCS styrelse endast titta på när HBK medlem/medlemmar tömde vitala delar av MHCS hemsida och förde över det till HBK:s hemsida.
Det slutade med att jag kontaktade webbhotellet där MHCS har sin hemsida och förklarade läget. De hjälpte mig att stoppa den/dom personer som hade kontrollen över MHCS hemsida och gav mig nya inloggningsuppgifter.
Tack vare några MHCS medlemmar som hade tankat ner samtliga MHCS ställplatser och skickade mig cd:n kunde vi återställa stora delar av det som hade försvunnit från MHCS hemsida.
Utöver ovanstående fasoner avskrev man sig som ansvarig utgivare( i regel ordförande) för Bulletinen utan att meddela MHCS nya styrelse. I stället ringde man till några av MHCS annonsörer och påtalade att MHCS saknar ansvarig utgivare vilket ställde till en hel del elände innan ny utgivare var registrerad.
Det finns mer att presentera men detta borde räcka för att förstå varför MHCS inte vill samarbeta med HBK. Ett samarbete förutsätter ett förtroende mellan parterna.
Det är svårt att bygga förtroende så länge personer från HBK ́s första styrelse sitter kvar med inflytande i HBK.
MHCS styrelse

 

 

Klubbens hemsidesägare är också tvivelaktig huruvida den tillhör klubben eller en privatperson.

HBK kan inte betraktas som en ideell förening utan närmast som en ekonomisk förening i sektliknande form till ekonomisk gagn för ett fåtal webbadministratörer och styrelsefunktionärer!

HUSBILSKLUBBEN.SE

802435-7272

ULLBERGSVÄGEN 4
C/O CARINA OLLÉN
135 67 TYRESÖ

Bolagstyp: Ekonomisk förening

 

Kontakt-ID husbil0905-00002
Namn Jan Ek
Företag Husbilsklubben.se
Organisationsnummer [SE]802435-XXXX
E-postadress jan.ek@citat.se
Adressrad 1 Brisvägen 2
Adressrad 2 -
Adressrad 3 -
Postnummer 47540
Ort Hönö
Land SE
Telefon +46.708168920
Fax -
Skapad 2009-05-26
Senast ändrad 2010-02-10
Registrar SE Direkt

 

Kontakt-ID husbil0905-00001
Namn Knut Grøneng
Företag Husbilsklubben.se
Organisationsnummer [SE]802435-XXXX
E-postadress knut@groneng.no
Adressrad 1 Furustigen 4
Adressrad 2 -
Adressrad 3 -
Postnummer 66010
Ort Dals Långed
Land SE
Telefon +47.67989850
Fax -
Skapad 2009-05-19
Senast ändrad -
Registrar SE Direkt