Nödtrafik på radio

SOS är den allmänna bokstavsbeskrivningen för den internationella nödsignalen i morsekod (· · · - - - · · ·). SOS ska, till skillnad från vanlig morsekod, sändas utan bokstavsmellanrum som normalt är lika med ett långt tecken. Signalen ska dessutom betraktas som ett eget tecken.

Signalen togs först i bruk av den tyska regeringen genom radioregulationer, den 1 april 1905. Signalen blev en internationell standard när den inkluderades i det andra internationella radiotelegrafiska konventet, som signerades den 3 november 1906. Signalen sattes i bruk den 1 juli 1908.

Trots den populära teorin att SOS står för Save Our Souls, står inte SOS för någonting, utan skapades för att vara så enkel som möjligt att signalera vid en eventuell olycka. SOS ersatte 1908 den tidigare nödsignalen CQD(Come Quick Danger)/(Come Quickly Distress) (- · - · - - · - - · ·). Myten om att Titanic skulle ha varit det första skepp att använda signalen kommer troligen från att britterna var ytterst konservativa med nödsignalerna och sände CQD och SOS alternerat under Titanics undergång. Även om det inte var första gången SOS användes kan det mycket väl ha varit sista gången CQD användes. Internationellt bestämdes nämligen att SOS skulle vara den enda nödsignalen via morsekod.

 

Mayday är en internationell nödsignal i stil med SOS. Ordet kommer från franskans m'aider. Ropet skall ges tre gånger i följd mayday, mayday, mayday och indikerar en omedelbar fara med risk för dödsfall. Vissa nödfrekvenser är internationellt reserverade för mayday- och pan-pananrop, som till exempel på sjöfartsbandet kanal 16 VHF (156,8 MHz). Nödsignalen syfte är att begära företrädesrätt på kanalen, dvs andra radiostationer skall avbryta sin trafik och lyssna på efterföljande nödmeddelande

Ordets ursprung:

M'aider är infinitivform av den finita frasen aidez-moi "hjälp mig" på franska, men denna imperativ kan ju knappast ligga bakom formen mayday. Detta har lett en del forskare att tro att uttrycket i verkligheten är en förkortning av "Venez m'aider" som betyder "Kom och hjälp mig". Ett annat alternativ är att det kommer ifrån m'aidez, vilket inte heller är helt korrekt på franska. I vilket fall som helst är mayday en ganska grov engelsk fonetisk representation av ordet. Ordet användes först 1923 när en radioofficer vid flygplatsen Croydon i London blev ombedd att komma på ett nödanrop som lätt kunde förstås av både piloter och markpersonal. Eftersom kommunikationen var tät med Le Bourget i Paris föll valet på "Mayday".