Om upphovsrätt och Copyright ©

Allt material - texter, bilder, grafik, teckningar m m

som publiceras på min hemsida är skyddat av Lagen om

upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse,

försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande

av materialet - såväl för kommersiella som

icke kommersiella ändamål  förutsätter medgivande

av mig.

Tillbaka