Bilder från järnvägsbrobytet över Eskilstunaån helgen 30/31 okt. 1999
 
© 1999  Anders Svensson
 

 

 

 

 Brobytet har föregåtts av ett drygt halvårs arbete med att gjuta nya landfästen samt mittpelare i ån. Den nya bron kommer att få exakt samma läge som den gamla vilket har komplicerat arbetet.

Den nya bron är prefabricerad och lyfts på plats genon dygnetrunt arbete helgen 30/31 okt. 1999. Nya bron placerades på ett antal järnvägshjul och rullades ut på den gamla befintliga bron. Därefter hissades nya bron upp i provisoriska hjälpställningar och hängde fritt över den gamla bron. Därefter kunde den gamla bron och dess fundament rivas bort

 
 
 På bilden intill visar när den nya bron har sänkts ned på de nya landfästena och hjälpställningarna plockas bort.
 
 
 För att lyfta dessa tunga konstruktioner har två imponerande mobilkranar kommit till användning. Den ena kranen med ca fyrtio meters lyfthöjd.
 
 
Bild på den "minsta" av mobilkranarna. 
 
 
Hjälputrustning montera ned. 
 
 
 Den gamla bron skars sönder i "hanterbara" delar och fraktades i land på pontoner och togs om hand av den stora mobilkranen.

Som framgår skedde en stor del av arbetet i mörker och därtill under tidspress.

Tillbaka