Radioamatör fick tillstånd för antennmast på tomten

2004-11-20

Av:Göran Karlsson
Radioamatören utanför Grillby har fått klartecken från länsrätten att uppföra en närmare 40 meter hög antennmast på sin tomt.

Bygglovet som i förstone klubbades av Enköpings kommun överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Länsrätten gick på länsstyrelsens linje och avslog överklagandet.

Grannarna som överklagat har bland annat pekat på att antennmasten är ett störande inslag i landskapsbilden. Det finns också en risk att fastigheterna i området sjunker i värde. Eventuella brister i underhållet av masten skulle dessutom innebära risker för omgivningen. Grannarna ansåg vidare att den tilltänkta masten på 39 meter är överdimensionerad eftersom det handlar om en fritidshobby.

Länsrätten gör dock tummen ned för samtliga argument. Enligt länsrätten utgör radio- och telemaster ett allmänt vedertaget inslag i landskapsbilden och det har i rättspraxis godtagits att sådana master placerats nära bebyggelse. Länsrätten finner därför att den aktuella masten är lämplig med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärden på platsen.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Eftertryck eller annan kopiering förbjuden