>

                                              Släktforskning 

Familjebild på släkten Svensson 1922

Almedahls gård, Hjo

Här följer en kort presentation om släktforskning, som med ett finare ord också kallas genealogi.

Jag ska också visa lite av de resultat jag hittills har nått efter bara en kort tids forskning.

Lite av min antavla kommer du att få se och skulle du där träffa på något namn som du själv känner igen, genom egen forskning, vore det trevligt om du hör av dig till mig.

Aktivt har jag bara hållit på något år med efterforskningar, men har blivit så intresserad, att jag hunnit komma en bit på väg. Intresset för släktforskning väcktes till liv av en god vän som redan forskat flera år. Han har varit till stor hjälp för mig att komma igång på ett systematiskt sätt.

 

© 1999 Anders Svensson     

 

Påfvarp

Hömb socken i Vartofta härad, Skaraborgs län nuvarande Västra Götalands län

Mangårdsbyggnad uppförd på 1770-talet.

Läs mer om detta i mina forskarresultat

Hjo hamn ca år 1900

Hjo hamn får illustrera bygderna i östra Skaraborgs län (Västra Götalands län) varifrån såväl min fars som mors släkt stammar.

Jag är också uppväxt i Hjo.

Hjo hamn 2000

 

Kyrkan höll ordning på folket

Sverige är ett välorganiserat samhälle där myndigheter nogsamt håller reda på sina medborgare genom olika typer av personregister. Detta är inte någon modern företeelse, om nu någon trodde detta.

Kyrkans ställning var förr mycket stark och den krävde av sina församlingsbor att dessa bl a lärde sig den kristna läran. För att kunna hålla reda på huruvida människorna också följde detta, började prästerna tidigt att förhöra och registrera sina församlingsbor i socknarna. Så kallade husförhörslängder upprättades där varje individs kristendomskunskaper noterades.

Även staten förstod tidigt värdet av att registrera medborgarna för att bl a kunna ta ut skatter och rekrytera folk till försvaret.

De äldsta kända böckerna är från 1680-talet och 1686 införde staten allmän folkbokföring. Förutom husförhörslängder är kyrkoböckerna uppdelade i olika band. Här kan nämnas födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker och död- och begravningsböcker. Andra viktiga dokument för släktforskning är också in- och utflyttningsböcker.

Offentlighetsprincipen

Tack vare offentlighetsprincipen har vi också rätt till att ta del av dessa böcker. 1900-talets böcker finns till största delen kvar på respektive pastorsexpedition, medan äldre böcker förvaras på respektive landsarkiv. För att säkerställa böckernas innehåll och samtidigt underlätta sökning i dem, har de flesta också mikrofilmats. Dessa mikrofilmer finns samlade för hela riket på flera ställen. Bl a finns ett rikt arkiv i Leksand, Släktforskarnas hus.

1991 flyttades kyrkobokföringen från Svenska kyrkan och sköts numera av skattemyndigheterna.

Börja forska?

Funderar du på att börja släktforska? Börja då gärna med att intervjua och prata med äldre släktingar och ta vara på allt de minns. Därefter kan det vara bra att läsa någon lämplig bok i ämnet. Jag kan här rekommendera boken Släktforska, Steg för steg skriven av Per Clemensson och Kjell Andersson, ISBN 91-36-03114-3. Du kan finna mycket information även på internet, men trevligast är nog att på plats få leta i något av alla arkiv. Dessutom anordnas många kurser i släktforskning. Lycka till!

Släktforskning i Eskilstuna

 

 

Mina forskarresultat

 

 

Läs mer om min uppväxtstad under fliken Hjo

 © 1999 Anders Svensson