Ångaren Trafik
Hjo

 

Välkommen till Ångaren Trafik
Ångaren Trafik är en av Sveriges äldsta och bäst bevarade ångbåtar. Hon ligger i Hjo hamn där den ideella föreningen Sällskapet s/s Trafiks vänner, vårdar och sköter om fartyget.

 

Fartyget K-märktes 2001 av Sjöhistoriska museet och bedömdes ha "ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde". Av sjöfartsinspektionen är s/s Trafik klassat som traditionsfartyg.

 

Ägare: Sällskapet s/s Trafiks Vänner
Hemort: Hjo
Signal: SGYK
Byggår: 1892
Varv: Bergsunds Mek. Verkstad, Stockholm
Material: Stål
Antal passagere: 180
Längd: 31.66 m
Bredd: 6.28 m
Djupgående: 2.7 m

Bruttodräktighet: 162
Maskineri: Kompound ångmaskin Bergsunds Mek. Verkstad, 2 cyl
Inst.år: 1892
Effekt: 176 kw
Fart: 11 knop


 

Åk på en tur
Ta chansen och åk med på en av sommarens turer

 
 
 

 

Historia


Den 1 november 1892 gjorde "Isbrytaren och passagerare- ångaren Trafik" sin första resa från Hjo till Hästholmen och inledde därmed en lång och trogen gärning som förmedlande länk mellan Öster och Västergötland.

Flera salonger
Fartyget kunde medföra 250 passagerare och besättningen utgjordes av 6 man. Ombord fanns en rad salonger till passagerarnas disposition: herrsalong, damsalong, konversationssalong, röksalong och en matsalong med "fullständiga rättigheter" rymmande ett fyrtiotal sittande gäster.

Konkurrensen ökar
Men på 30-talet kärvade det till sig och Trafik började på allvar få känning av konkurrensen från andra kommunikationsmedel. 1933 trädde Ångbåts AB Hjo -Hästholmen i likvidation och rörelsen övertogs av Hjo Rederi AB. Med tiden kom Trafik i allt större utsträckning att tjäna som turistångare och driften inskränktes så småningom till några sommarmånader varje år. Efter sommarsäsongen 1959 lades Trafik upp i Hjo hamn.

Räddas
Redan 1959 ville det kommunägda Hjo Rederi AB göra sig av medfartyget, men detta förhindrades av en handfull hjobor.Genom att bilda en förening och ta sig an underhållet av fartyget, räddade dessa Trafik den gången.

Huggas upp
I juni 1972 föreföll "epoken Trafik" att för alltid vara slut. Hjo Rederi AB meddelade att man vid bolagsstämma beslutat att ångaren skulle huggas upp. I all tysthet startade en ny räddningsaktion. En grupp Hjo- och Skövdebor köpte fartyget för 5000:- och bogserade det till varv.

30.000 arbetstimmar
Efter ett gigantiskt arbete på ca 30.000 arbetstimmar gick hon åter till Hjo sommaren 1977 för egen maskin. Och tjänstgör nu som turistattraktion med att köra passagerarturer.

 

Läs mer om Trafik på dess hemsida

Mer om Trafiks historia här

Trafiks 30-års jubileum 2007 

 


 

 


 

Tillbaka