Eskilstuna / Skogstorp

Visa Vretahage i Skogstorp

Skogstorp är ett samhälle 5 km söder om Eskilstuna, beläget vid Eskilstunaån. Här bor ca 3000 människor, av vilka de flesta pendlar till arbeten i bl a Eskilstuna. Till största delen bor man i villor, men det finns några hyreshus.

I Skogstorpsskolan där undervisningen numera är uppdelad i s k spår, går man från årskurs ett till nio. Idrottsföreningen Skogstorps GOIF firade 1999 80 år och har på idrottsplatsen Orrliden sysselsatt många generationer skogstorpsbarn med främst fotboll.

Sedan några år tillbaka har man restaurerat en 130-årig park, Rosenforsparken. Parken har blivit ett omtyckt ströv- och rekreationsområde alldeles intill Eskilstunaån. En mindre badplats har också anlagts i parken.

Det finns en större industri i samhället, Alfa-Laval.  Mitt i samhället ligger en konsumbutik och en kiosk och pizzeria. Distriktssköterskans lokaler är belägna intill hårfrisören. Dessutom finns också några mindre företag.

Så ser Skogstorp ut idag, men det var helt annorlunda förr. De flesta som bodde här jobbade också i samhället. Fabriksvisslan ljöd när arbetsdagen började och slutade. Om hur samhället vuxit fram kan man läsa mer om under Skogstorps historia.

På min startsida ser du skogstorpsyxan, som är daterad till ca 2000 år före kristus, vilken du kan läsa mer om här.

Läs mer om Skogstorp och Husby-Rekarne bygden på Hysby-Rekarne Hembygdsförenings hemsida.

Bild över mitt bostadsområde, Vretahage, beläget intill Eskilstunaån

© 2001 Anders Svensson